Daugailių seniūnijoje 2023 metais veiklą vykdė 3 nevyriausybinės organizacijos (kaimo bendruomenės): Daugailių bendruomenė, Juknėnų bendruomenė ir Radeikių krašto bendrija. Šios bendruomenės 2023 metais įgyvendino 11 projektų (iš jų 2 projektai dar vykdomi), kuriems skirta 11 452 Eur paramos suma.
Daugailių bendruomenės įgyvendinti projektai:
1. Projektas „Daugailių , Radeikių ir Juknėnų bendruomenes vienijančios tradicijos“ pagal NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Įgyvendinamo projekto vertė - 4051 Eur. Dalis projekto jau įgyvendinta - suorganizuota išvyka „ Ukmergės dvarai“, kurios metu aplankyti dvarai, dalyvauta edukacinėse programose. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2. Projektas „Vabzdžių namų plėtra Daugailių ąžuolyne“, finansuotas Utenos rajono savivaldybės „Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos vykdymas“ lėšomis. Pagaminti du stendai, kurie bus pastatyti Daugailių ąžuolyne. Įgyvendinto projekto vertė – 300 Eur.
3. Projektas „Parama Utenos rajono Daugailių bendruomenės veiklos stiprinimui“. Utenos rajono savivaldybės Kaimo rėmimo srities lėšomis buvo apmokėta Daugailių bendruomenės buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos. Projekto vertė – 300 Eur.
4. Projektas „Miestelio šventė“. Daugailių bendruomenės projektui įgyvendinti skirta 1000 Eur. ( Utenos savivaldybės lėšos) ir 2500 Eur ( LR ŽŪM lėšos). Projektui skirtomis lėšomis buvo suorganizuota Daugailių miestelio šventė, skirta Daugailių bendruomenės 20-mečiui bei Aukštaitijos metams paminėti.


Juknėnų kaimo bendruomenės įgyvendinti projektai:
1. Projektas „ Gamtininko kelionė su Pasauline natūralios aplinkos diena“ pagal Utenos rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos programos 2023-2025 metų strateginio veiklos plano priemonę „Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos vykdymas“. Projekto lėšomis buvo suorganizuota fotografijų paroda „ Pievų gėlės“ bei edukacinė programa „Natūrali gamta-terapija sau“. Projektui įgyvendinti skirta 500 Eur.
2. Projektas „Susitikime po Juknėnų klevais“. Utenos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos plėtros programos lėšomis buvo prisidėta rengiant Juknėnų kaimo šventę. Projektui įgyvendintai skirta 700 Eur lėšų.
Radeikių krašto bendrijos įgyvendinti projektai:
1. Projektas „Tarptautinės dienos minėjimas be plastikinių maišelių Radeikiuose“ pagal Utenos rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos programos 2023-2025 metų strateginio veiklos plano priemonę „Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos vykdymas“. Seniūnijos vaikai buvo skatinami piešti. Patys gražiausi piešiniai buvo atrinkti ir pasiūti drobiniai maišeliai su nugalėtojų piešiniais, o patys maišeliai buvo išdovanoti per Radeikių miestelio šventę. Įgyvendinto projekto vertė - 350 Eur.
2. Projektas „Jaunimo žinių stiprinimas Lietuvos spaudos draudimo ir atgavimo istorijos tema“. Utenos rajono savivaldybės Jaunimo užimtumo srities lėšomis seniūnijos gyventojams buvo suorganizuota išvyka į Šiaulius - tema „Istorijos kodas“. Projektui įgyvendinti skirta - 400 Eur.
3. Projektas „Radeikių krašto bendrijos veiklos stiprinimui“. Utenos rajono savivaldybės Kaimo rėmimo srities lėšomis buvo apmokėtos bendruomenės buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos bei notaro paslaugos. Įgyvendinto projekto vertė – 300 Eur.
4. Projektas „Tradicinė šventė mus vienija“. Utenos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos plėtros programos lėšomis Radeikių krašto bendrija prisidėjo prie miestelio šventės rengimo, kuri buvo skirta bendrijos 20 – mečiui, rengimo. Projektui įgyvendinti skirta - 400 Eur.

Joomla templates by a4joomla