Jokūbas Šimkevičius gimė 1775 07 03 Raseinių paviete, mirė 1818 11 18 Taukeliuose, Daugailių valsčiuje. Gydytojas, visuomenės veikėjas. Baigęs apskrities m-klą, versdamasis pamokomis, įvairiomis tarnybomis, 1796–1802 mokėsi VVU medicinos fakultete. 1803 – medicinos ir chirurgijos mokslų daktaras, caro Aleksandro I leibmedikas. Dirbo gydytoju Vilniuje. 1905 įkūrė Vilniaus medikų d-ją. Priklausė masonų ložei „Uolusis lietuvis". Lenkų kalba parašė pirmąjį Lietuvoje chirurgijos vadovėlį „Teorinės ir pasaulinės chirurgijos mokslas" (1806), pirmąjį pediatrijos vadovėlį „Mokslas apie vaikų ligas" (1810), medicininiu, ekonominiu, moraliniu požiūriu apibūdino girtavimą knygoje „Veikalas apie girtuoklystę" (1818). Buvo Peterburgo medicinos akademijos, Varšuvos karališkosios mokslo draugijos, Paryžiaus praktinės medicinos ir galvanistikos draugijos narys. Susirgęs plaučių džiova, nusipirko dvarelį, Taukeliuose, čia ir mirė. Testamentu prašėsi palaidojamas po beržais savo dvarelyje. Palaidotas Taukelių k. kapinaitėse. Testamentu savo turtą paaukojo švietėjiškiems tikslams: tris stipendijas studentams medikams iš įvairių luomų, amatų mokyklai Vilniuje steigti, muzikos m-klai išlaikyti, Taukelių kaimo žmonėms. Kraštotyros draugijos Utenos rajono skyriaus bei centrinės ligoninės iniciatyva 1979 Taukelių kaimo kapinėse Jokūbui Šimkevičiui atminti pastatytas paminklas – medžio skulptūra (autorius S. Karanauskas).

 Utenos krašto enciklopedija

2022 m. Utenoje vykusio menininkų projekto ART‘U 2022 (Menas mieste - miestas mene) vyko paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes - gydytoją Jokūbą Šimkevičių ir Veriovkinų šeimą, jų indėlį medicinai ir rūpestį mūsų krašto gyventojų sveikatai. Paskaitas filmavo  Šarūnas Trinkūnas. Projektą vykdė VšĮ „Sankt Peterburgo- Varšuvos senasis traktas", finansavo Lietuvos kultūros taryba, Utenos rajono savivaldybė. Projekto partneriai: Asociacija ,,Marianos Veriovkinos draugija“, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Utenos rajono Daugailių  bendruomenė, dienraštis  „Utenos diena“ 
Paskaita „Jokūbas Šimkevičius – garsus XIX a. pradžios gydytojas, pediatrijos pradininkas ir blaivybės propaguotojas Lietuvoje, amžiams likęs Taukeliuose“  (lektorė  - Rita Jurkevičienė, Daugailiai), 2022  m.  spalio 12  d.

 PLAČIAU APIE DAKTARĄ JOKŪBĄ ŠIMKEVIČIŲ (parengė mokytoja Rita Jurkevičienė)

VIDEO MEDŽIAGA APIE JOKŪBĄ ŠIMKEVIČIŲ >>>

Joomla templates by a4joomla