Liepos 6 d., Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, 20.00 val., kviečiame visus į seniūnijos salę ateiti pasižiūrėti etnografinių dokumentinių filmų ,,Viktorija“ ir „Sielininkai“.

21.00 val., prie Daugailių piliakalnio kviečiame vienu metu su viso pasaulio lietuviais sugiedoti Lietuvos himną.

                     Kviečiame atvykti ir atsinešti su savimi tautinės atributikos.

Padėkos ženklu gali būti apdovanojama už nuopelnus ir indėlį į Daugailių krašto (Seniūnijos) kultūros, švietimo, mokslo, ekonomikos, socialinės raidos, visuomenės gyvenimo, krašto apsaugos ar kitas sritis tiek Daugailių seniūnijos gyventojai, tiek kraštiečiai bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.Padėkos ženklas paprastai neteikiamas po asmens mirties.
Pasiūlymus apdovanoti padėkos ženklu gali siūlyti: seniūnijos gyventojai ir kraštiečiai, seniūnijos visuomeninės organizacijos ir įstaigos, kitos Lietuvos Respublikoje įregistruotos visuomeninės, politinės ir religinės organizacijos bei jų padaliniai.

Kandidatuoti į apdovanojimą savo iniciatyva negalima.

Pasiūlyme į apdovanojimą turi būti nurodytas kandidato gyvenimo, jo nuopelnų aprašymas. Jeigu pasiūlymas kolektyvinis, pridedamas dalyvių susirinkimo protokolas, atitinkantis protokolo įforminimo reikalavimus.

Pasiūlymai įteikti padėkos ženklą pateikiami raštu Daugailių seniūnijos seniūnui. 

Sprendimą dėl apdovanojimo priima seniūnaičių sueiga.

KANDIDATO, SIŪLOMO APDOVANOTI PADĖKOS ŽENKLU „UŽ NUOPELNUS DAUGAILIŲ KRAŠTUI“, ANKETA

Šio apdovanojimo vertas (-a) ...............................................................................................................

Kandidato profesija ir veikla ...............................................................................................................

Nuveikti darbai, laimėjimai ir kiti nuopelnai, už kuriuos gali būti suteiktas apdovanojimas

..............................................................................................................................................................

Kontaktinio asmens adresas ir telefonas .............................................................................................

Kandidatą pasiūlė (nurodyti organizacijos pavadinimą ar pasiūliusio asmens vardą ir pavardę)

.............................................................................................................................................................

Renginio, kurio metu planuojama teikti apdovanojimą, laikas ir vieta ..............................................

 

Daugailių seniūnijos vietos bendruomenės tarybos ir seniūnaičių  susirinkime gegužės mėnesį buvo pritarta  seniūnės Giedrės Eimutienės pasiūlymui įsteigti seniūnijos apdovanojimą - Padėkos ženklą „Už nuopelnus Daugailių kraštui'. Susirinkimo metu buvo aptarti  teikimo nuostatai. Šie nuostatai patvirtinti seniūno įsakymu 2015 m. birželio 3 d. V-5. Padėkos ženklo eskizą sukūrė dailininkas Nerijus Treinys. Ženklas buvo patvirtintas LR Heraldikos komisijoje 2015-06-18. 

2015 m. birželio 14 d. 14 val. Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje Juknėnuose vyks Antano Miškinio literatūrinės premijos įteikimo šventė. Maloniai kviečiame.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegužės 8 d. UKC  Daugailių skyriuje buvo rodomas UKC Leliūnų skyriaus mėgėjų teatro „Le Liūnė“ spektaklis „Gėlės lange“ pagal G. Žilio ir L. Ciunio inscenizaciją „Novelės apie meilę“.

Informuojame, kad Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas prasidėjo nuo šių metų balandžio 13 d. ir tęsis iki birželio 15 d. Žemės savininkų, kurie iki to laiko nesuspės deklaruoti savo žemės valdų, pavėluotai paraiškos bus priimamos iki liepos 10 d.Pateikus deklaraciją po birželio 15 d. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos dydis bus mažinamas 1 proc.

Kaip ir ankstesniais metais, paraiškas bus galima pateikti seniūnijoje arba internetu, prisijungus prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos. Deklaravimo darbus atlieka seniūnijos žemės ūkio specialistė Ina Janavičienė. Prašytume nelaukti paskutiniųjų deklaravimo dienų ir atvykti į seniūniją.

SAM 3145Į muzikontų suvažiavimą Daugailiuose atvyko gausus būrys armonikierių. Pasirodymą pradėjo širvintiškiai Jonas Romaška ir Pranas Vrubliauskas. Gausus būrys rokiškiečių - tai Algis Vaitonis, Vytautas Dagys, Bronius Žvirblis ir Leonas Karaliūnas  meistriškai grojo polkas, valsus ir fokstrotus. Bronius Žvirblis grojo polką ne ik su armonika, bet ir su ,,snapeliu" (lūpine armonikėle), o Leonas Karaliūnas - armonika su ,,sparnais" (elektronine armonika). Stasys Junda (varėniškis) buvo apdovanotas Seimo Narės Mildos Petrauskienės prizu. Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino prizas buvo įteiktas salakiškiui Osvaldui Macijauskui. Žiūrovų prizą nusipelnė Vincas Bieliūnas iš Jonavos. Seniūnės Giedrės Eimutienės prizas atiteko jonaviškiui Antanui Kirvelavičiui, kuris ne tik smagiai grojo, bet į renginį atsivežė gausią savo armonikų kolekciją. Smagu buvo klausytis jonaviškių Vacnovo Anuprevičiaus, Danieliaus Jokūbausko ir vilniškio Vyto Rimkaus linksmų polkų ir žaismingų valso melodijų. Pasakotoja Nijolė Bešienė porino sąmojingas istorijas, o gražiomis dainomis ir instrumentų melodijomis linksmino kapelos,,Salako muzikantai" ir ,,Lankesa" iš Jonavos. Renginio žiūrovai po koncerto dar galėjo pasivaišinti gira, sūriu ir alumi. 

Renginio nuotraukos

Daugailių bendruomenė nuoširdžiai dėkoja  visiems, parėmusiems bendruomenę ir pervedusiems  2014 metais  2 procentus savo pajamų mokesčio sumos.

Daugailių bendruomenė prašo visus bendruomenės narius, seniūnijos gyventojus, ar asmenis, norinčius prisidėti prie Daugailių bendruomenės veiklos  pervedant 2 procentus pajamų mokesčio sumos Daugailių bendruomenei. Prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai galima pateiktas šiais būdais:

1. Įteiktas tiesiogiai mokesčių administratoriui, t.y. asmeniškai pristatyti į vietos VMĮ; 2. Atsiųstas Lietuvos paštu; 3. Elektroniniu būdu. Internetinės bankininkystės vartotojai ( įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą), arba jeigu esate sudarę sutartis gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose, galite prisijungti prie Elektroninio deklaravimo sistemos ir prašymą FRO512 forma (02 versija) pateikti internetu (pvz. teikiant metinę pajamų deklaraciją ). VMI prie FM interneto svetainėje www.vmi.lt skelbiama Prašymo FR0512 forma, skirta pildyti kompiuteriniu būdu.

Daugailių bendruomenės duomenys, reikalingi formos FRO512 (02 versija) pildymui: - paramos gavėjo identifikacinis numeris – 184292853; - paramos gavėjo pavadinimas – Daugailių bendruomenė; - paramos gavėjo adresas – Didžioji g. 48, Daugailiai, Utenos r. LT28414. Jei nė vienas iš nurodytų būdų Jums nėra patogus, prašymą galite užpildyti Daugailių seniūnijoje arba perduoti bendruomenės pirmininkei Jūratei Paliulienei. Prašymai priimami iki 2015 m. gegužės 1 d.

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

 

2015 04 velykos

Joomla templates by a4joomla