Daugailių, Radeikių ir Juknėnų kaimo bendruomenių nariai gruodžio 9 d. buvo išvykę į Druskininkus. Išvyka finansuota SAM projekto  lėšomis. Projektą kartu parašė  bendruomenių pirmininkės J. Paliulienė, G.Lukauskienė ir D. Vaišnorienė. Druskininkų kurorto centre gidė Plepi Ponia  pasitiko  atvykusiuosius. Buvo aplankytas kalėdinių eglučių parkas, pajutome prabangos jausmą  buvusiose caro gydyklose, išmėginome prausimosi mineraliniu vandeniu ritualą prie "Grožio šaltinio" , turėjome galimybę įsiamžinti "Tapatybės krėsle" iš druskos luitų, apsilankėme viešbučio Flores žiemos sode, sužinojome įdomių faktų iš kurorto istorijos.  Po to buvome nuvykę į sodybą Varnėnų kaime ir dalyvavome Bandų kepimo edukacinėje programoje su vedančiąja Dzūkaite ir kaimo Armonikieriumi. Gaspadinė ir gaspadorius supažindino su dzūkiškų bandų kepimo technologija. Po to visi pasivaišinome mūsų akivaizdoje iškeptomis bandomis.

 

Iki šių metų pabaigos likus vienam mėnesiui, neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitoje dar yra gyventojų, kurie nesuskubę šiais metais deklaruoti faktinės gyvenamosios vietos, nuo 2018 m. sausio 1 d. iš apskaitos bus išbraukti ir taip neteks teisės į paslaugas, kurias suteikia gyvenamosios vietos deklaravimas, pvz., praras teisę į piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, išmokas vaikams, savo vardu registruoti automobilio ir kt.        Kadangi Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme apibrėžta, kad į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ribotam terminui (6 mėnesiams) gali būti įtraukiami tik benamiai, asmenys, kurie buvo globojami vaikų globos institucijose ir šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos ar palieka šeimyną, asmenys, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės šių priemonių taikymo laikotarpiu, taip pat asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuje ir pataisos įstaigose visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį, kiti asmenys, nepatenkantys į šį sąrašą, per likusį laiką iki termino pabaigos turėtų susitvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentus.

 

Gruodžio 7 d. nuo 13.00 iki 15.00 val. Daugailių seniūnijoje Žmogaus teisių dienai paminėti Utenos rajono savivaldybės administracija organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą seniūnijose (konsultacijos teisiniais klausimais, teisinė informacija). Utenos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus specialistai, pagal poreikį ir kiti administracijos specialistai atvyks į Jūsų seniūniją ir konsultuos gyventojus teisiniais ir kitais savo kompetencijos klausimais.  Konkretesnę ir išsamesnę konsultaciją gyventojai galės gauti iš anksto  užsiregistravę telefonais (8 389) 61617, (8 687) 83919 arba Daugailių seniūnijoje adresu: Didžioji g. 48 . Pagal išankstinės registracijos metu pateiktus klausimus ar konsultacijų temas, esant poreikiui, atvyks atitinkamai ir kitų sričių specialistai.

 Konsultacijų teikimo vieta – Daugailių seniūnija. Kreipiantis konsultacijos prašome turėti asmens dokumentą.

 Utenos rajono savivaldybės administracijos informacija

 

Lapkričio 17 d. Daugailių seniūnijos administracinio pastato salėje Utenos kultūros centro Leliūnų skyriaus mėgėjų teatro ,,Le Lūnė" aktoriai  parodė daugailiškiams Jono Šarkausko komediją ,,Koldūnai".

Spektaklio režisierius - Šarūnas Kunickas. Komedijoje vaidino režisierius Šarūnas Kunickas, Rūta Lauciuvienė, Rita Didžiulienė, Edmundas Gutauskas ir Kęstutis Udras. Daugailiškiai linksmai ir džiugiai sekė puikią leliūniškių vaidybą.

Š. m. lapkričio 21 – 24 dienomis, nuo 10 iki 19 val.Visus kviečiame į Advento vainikų parodą Vaikutėnų laisvalaikio centre.Parodoje matysite daug gražių, įdomių, išradingų, vaikų ir bendruomenės moterų, kurtų vainikų. Parodos metu rinksime penkiolika gražiausių vainikų, kuriuos pateiksime aukcionui. Adventinių vainikų aukcionas vyks lapkričio 25 dieną, 15 valandą. Jeigu Jums patikęs vainikas nepateks į aukcioną, galėsite įsigyti iš autorių po renginio.Advento vainikas – tai himnas gamtai, šviesai ir Kristui

 Visus maloniai kviečiame.                                                             Organizatoriai

 

 

UAB,, Utenos vandenys informuoja, kad 2017-11-22 (trečiadienį) nuo 10 val. iki 14 val. nebus šalto vandens. Minėta įmonė gyventojus prašo apsirūpinti šaltu vandeniu iš anksto ir perspėja, kad po to vanduo gali būti drumstas.

 

 

Daugailių bendruomenės pirmininkė Jūratė Paliulienė, Radeikių krašto bendrijos pirmininkė Giedrė Lukauskienė ir Juknėnų kaimo bendruomenės pirmininkė Dalia Vaišnorienė parengė bendrą projektą ,,Daugailių, Radeikių ir Juknėnų bendruomenes vienijančios tradicijos". Minėtam projektui finansavimą skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto biudžetas - 1137,66 Eur. Vykdant projektą numatytas krepšinio turnyras tarp seniūnijos bendruomenių narių, edukacinė ekskursija į Druskininkus, advento popietės bendruomenėse, kalėdinių eglių papuošimas gyvenvietėse ir bendra kalėdinė vakaronė Daugailiuose. 

Plačiau apie Radeikių krašto bendrijos narių išvyką pas menininką Giedrių Mazūrą galima pasiskaityti bendrijos tinklapyje www.radeikiai.lt.

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2017 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. AĮ-1086 ,,Dėl fizinių asmenų lankymosi miške apribojimo" apribojamas fizinių asmenų lankymąsis miško teritorijoje - žemės sklypuose, kurių kad. Nr. 8210/0002:99, Daugailių k.v., Bajoriškių kaime, Daugailių seniūnijoje, kad. Nr. 8210/0002:192, Daugailių k.v., Bajoriškių kaime, Daugailių seniūnijoje, Utenos rajone, nuosavybės teise priklausančiuose S. Juodžio individualiai įmonei.Minėta apriboto lankymosi miško teritorija paženklinta apribojimą nurodančiais informaciniais ženklais.Minėtas įsakymas  paskelbtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 „Dėl privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“, 7 punktu, Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 „Dėl laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, atsižvelgiant į 2017 m. spalio 18 d. S. Juodžio individualios įmonės prašymą.

 

2017 10 23 Usackas2017 m. spalio 23 d. 14 val. susitikimas su Vygaudu Ušacku Daugailių pagrindinėje mokykloje. Teisininkas, diplomatas, visuomenės bei politinis veikėjas, buvęs LR užsienio reikalų ministras, „Misija Sibiras“ iniciatorius, 2010–2013 m. ES specialusis įgaliotinis ir Bendrijos misijos vadovas Afganistane, 2013 - 2017 m. ES atstovybės Rusijos Federacijoje vadovas pasidalins įspūdžiais iš darbo įvairiuose pasaulio kraštuose, atsakys į Jūsų klausimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcija, skirta artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo 100 - mečiui ir Piliakalnių metams paminėti. Vytenio Puodėno video reportažas (2017-07-15).

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu TS-165 ,,Dėl nevyriausybinių organizacijų  ir bendruomeninės  veiklos stiprinimo  2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėje", š. m. spalio 16 d. 15.00 val. Daugailių seniūnijos patalpose vyks išplėstinė seniūnaičių sueiga.

Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje su sprendimo priėmimo teise dalyvauja tos seniūnijos seniūnaičiai ir tos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje veikiantys bendruomeninių organizacijų pirmininkai ar deleguoti atstovai. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti tos seniūnijos teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

Darbotvarkė:

  1. Dėl priemonės  „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse  2017 m.‘‘ projektų finansavimo.

   2. Dėl Lietuvos šimtmečio paminėjimo renginių.

 

Daugailių seniūnijos informacija

 

Joomla templates by a4joomla