Spausdinti

Gegužės 3 d. Daugailių parapijoje lankėsi  Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM  ir kancleris kun. Saulius Černiauskas. Dvasininkai pradėjo kanoninę Daugailių Šv. Antano Paduviečio (Utenos r.) ir Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo (Zarasų r.) parapijų vizitaciją, kuriose parapijiečiams tarnauja klebonas kun. Saulius Kalvaitis.

Pirmąją vizitacijos dieną Panevėžio vyskupas susitiko su Daugailių parapijos pastoracinės ir ekonominių reikalų  tarybų nariais, bendravo su Daugailių seniūnijos seniūne Giedre Eimutiene, Daugailių bendruomenės pirmininke Jūrate Paliuliene. Po to  vyskupas Linas Vodopjanovas lankėsi Daugailių pagrindinėje mokykloje, susitiko su jos bendruomene, aplankė mokyklos muziejų, susipažino su gausia ir vertinga ekspozicija apie arkivyskupą  Mečislovą Reinį.

Gegužės 5 d. (sekmadienį) vyskupas Linas Vodopjanovas OFM kartu su vyskupijos generalvikaru Eugenijumi Styra baigė kanoninę vizitaciją aukodami Šv. Mišias  Daugailių ir Vajasiškio bažnyčiose. Šv. Mišiose vyskupas meldėsi už gyvas ir mirusias mamas, parapijų tikinčiuosius ir geradarius. Nuotraukos R. Jurkevičienės ir G. Eimutienės.

Daugiau nuotraukų ir informacijos galima rasti elektroninėje Panevėžio vyskupijos svetainėje.