Spausdinti

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-262 patvirtintu Žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje 54.2 ar 54.3 verčių zonoje, tvarkos aprašu, ši lengvata gali būti taikoma asmenims, ūkininkaujantiems bei vykdantiems žemės ūkio veiklą apimančią žemės ūkio produktų gamybą ir apdorojimą, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimą, maisto produktų gamybą ir šių produktų realizavimą, taip pat teikiantiems paslaugas žemės ūkiui.

Asmenys, pageidaujantys gauti minėtą žemės mokesčio lengvatą, iki lapkričio 10 dienos savivaldybės administracijai pateikia: - nustatytos formos prašymą, - VMI išduotos einamųjų metų žemės mokesčių apskaičiavimo deklaracijos kopiją, - seniūnijos, kurios teritorijoje yra apmokestintas žemės sklypas, išduotą pažymą apie asmens vykdomą žemės ūkio veiklą. (Jeigu žemės sklypai yra ne vienoje seniūnijoje, pateikiamos pažymos iš kiekvienos seniūnijos). VĮ Registrų Centras duomenimis, 54.2 verčių zona apima: *Utenos seniūnijos Vaikutėnų, Gedimino, Mockėnų, Klovinių, Nemeikščių, Medenių, Joneliškių ir Droničėnų kaimai, *Vyžuonų seniūnijos Kauliniškio, Šiaudinių, Atkočiškių, Grybelių, Kaliekių, Vyžuonėlių, Naujasodžio ir Gaspariškių kaimai, *Leliūnų seniūnijos Šilinės, Piliakalnio ir Jasonių kaimai, *Sudeikių seniūnijos Padbuožės ir Sirutėnų kaimai, Avietynės, Juozapavos, Šaltupio, Karveliškio ir Voverynės viensėdžiai. 54.3 verčių zona apima: *Sudeikių seniūnijos Sudeikių, Bikuškio, Šeimyniškių, Alaušų, kaimai ir Samanės, Alkų, Petroniškio viensėdžiai *Daugailių seniūnijos Maneičių kaimas bei Salų viensėdis. Daugiau informacijos Jums suteiks seniūnijų žemės ūkio specialistai, arba Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus specialistai, tel. 8 389 64010, 8 389 64012.

Daugailių žemės ūkio specialistė Ina Janavičienės tel. Nr. 8 389 35 940.

Prašymo forma >>>